Wspólpraca

Pakiet „A”

Jednorazowa konsultacja dekoratorska już urządzonego wnętrza w postaci doboru kolorów, gotowych mebli… i innych dodatków.

Pakiet „B”

Skierowany jest do osób,  które oczekują projektu koncepcyjnego wnętrza. Jego pierwszym etapem jest praca nad układem funkcjonalnym wnętrza (rzuty z układem mebli, sprzętu AGD, sanitariatów, ew. zmianą lokalizacji ścian działowych…). Czas wykonania ok. 2 tyg.

Drugim etapem jest projekt w wersji 3d w formie wizualizacji przestrzennych. Czas wykonania zależny od metrażu,  min. 6 tyg.

Pakiet „C”

Jest to projekt koncepcyjny „B” rozszerzony o wykaz użytych materiałów wykończeniowych wraz z rysunkami technicznymi dla poszczególnych wykonawców i nadzorem autorskim. Czas wykonania ok. 4 tyg.

Pakiet „D”

Zawiera wszystkie elementy z Pakietu „B” i „C” rozszerzone o koordynację prac, dostaw materiałów, oraz elementów wyposażenia wnętrza. W jednym skrócie jest to zastąpienie inwestora aż po przekazanie klientowi gotowego, wykończonego „pod klucz” mieszkania. Usługa rozszerzonego nadzoru autorskiego pozwala dodatkowo na całkowite odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami, sprzedawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji. Jest to oferta szczególnie dla tych osób, które nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac, a także dla osób które aranżują wnętrze mniej osobiste tworzone pod kątem np. późniejszej sprzedaży.

 

DODATKOWE USŁUGI:

Pomiar pomieszczeń

Bazą do rozpoczęcia pracy jest posiadanie dokładnie zinwentaryzowanych pomieszczeń (przekrojów i rzutów),punktów instalacji elektrycznej…

Nadzór autorski

Będąc świadomym tego, iż nawet najlepszy projekt wykonawczy bez właściwej kontroli może nie przynieść oczekiwanych efektów i spowodować wiele komplikacji istnieje możliwość skorzystania z nadzoru autorskiego. Nadzór pozwala wykluczyć szereg pytań podczas realizacji projektu typu ”co autor miał na myśli”. Ma on na celu kontrolowanie jakości i zgodności wykonywanych prac z projektem. Nadzór ma formę spotkań z poszczególnymi wykonawcami, pozwala architektowi uniknąć błędów i dokonać spójnych z wizją zmian w momencie pojawienia się wcześniej nieprzewidzianych problemów wykonawczych.

 Zakupy

By realizacja przebiegała zgodnie z założeniem koncepcyjnym autor pomaga przy wyborze konkretnych materiałów wykończeniowych (ceramiki łazienkowej, armatury, podłóg, elementów dekoracyjnych…), tworzy kosztorys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy